Guidning, Museum

Fängelset, som var ett cellfängelse, byggdes mellan åren 1842 till 1848 och togs i bruk 1849. För att sprida kunskap om Falu Fängelse och svensk kriminalvårds historia har vi guidade visningar. Vi följer fångarnas väg till tingssalen där fångarna fick sitt straff. Vidare visar vi hur fångarna levde internerade i celler och hur det dagliga livet genomlevdes. Dessutom visar vi svensk kriminalvårds olika epoker från 1850 till 1995, då fängelset stängde.

I Fängelsets källarvalv har vi skapat ett museum med historiska samlingar.

Detta tack vare en tidigare fångvaktare, Jan Forsberg, som donerat över 600 gamla föremål med anknytning till Falu Fängelse. Jans intresse för svensk kriminalvård avspeglas i museet med föremål från olika tidsepoker. I samlingen av föremål ingår; olika former av hand-, hals- och fotfängsel; skampåle, skamstock samt stupstock med tillhörande skarprättarbilor; fångvaktarnas utrustning från värjor och granbergshuggare till dagens batonger; olika föremål beslagtagna från fångar såsom sprutor, stickvapen, haschpipor, rymningshjälpmedel, etc; fångkonst och gamla föremål som använts på fängelset; produkter som tillverkats av fångarna i fängelsets verkstäder mm.

Vi har dessutom återskapat den gamla isoleringscellen som fanns i fängelsets källare. Det är en mörkercell utan värme, med endast dagsljuset som silade in genom ett litet fönster, som enda ljuskälla. Cellen innehåller endast en träbrits med latrin i ena kortänden och trähuvudkudde i den andra änden. Den användes senast 1942. Vidare har vi inrett en museicell som visar hur cellerna var inredda 1850 samt en cell från 1995 då fängelset stängdes.

Muséet är öppet dagligen 15.00 till 18.00. Guidade visningar beställs på tel. 023-795575