Följ fångarnas vistelse i Falu Fängelse genom vår guidning och museibesök

Fängelset byggdes mellan åren 1842 till 1848 och togs i bruk 1849 och var från början ett cellfängelse.  Cellfängelse innebar att fången hölls helt isolerad från andra fångar. Fångarna vistades 23 timmar i cellen och en timme på rastgården, även där gällde fullständig isolering. År 1911 ombildades fängelset till ett stadsfängelse vilket innebar att den strikta isoleringen mildrades.  

För att sprida kunskap om Falu Fängelse och svensk kriminalvårds historia erbjuder vi guidade visningar. Vi följer fångarnas väg från intagning, tvagning och avlusning till tingssalen där fångarna fick sitt straff. Vidare visar vi hur fångarna levde internerade i celler och hur det dagliga livet genomlevdes.  
11DSC-0008Museum-022Plit-fran-1900stupstockcopy2012-12-12-14-55-222012-12-12-15-00-09fangvaktar-svardMuseum-bojorMuseum-kall-mork-straffcellMuseum-man-vid-skampale1Rep-som-anvandes-vid-rymnings-forsok
I Fängelsets källarvalv finns museet och den kalla, mörka straffcellen. Där visar vi svensk kriminalvårds olika epoker från 1850 till 1995, då fängelset stängde. Museet har skapats av en tidigare fångvaktare, Jan Forsberg, som samlat över 600 gamla föremål med anknytning till Falu Fängelse. Jans intresse för svensk kriminalvård avspeglas i museet med föremål från olika tidsepoker. I samlingen av föremål ingår; olika former av hand-, hals- och fotfängsel; skampåle, skamstock samt stupstock med tillhörande skarprättarbilor; fångvaktarnas utrustning från värjor och granbergshuggare till den typ av batonger som fångvaktarna var utrustade med 1995. Beslagtagna föremål från fångar såsom sprutor, stickvapen, haschpipor, rymningshjälpmedel, etc; Fångarnas konstnärliga ådra visas med olika teckningar som fångarna har gjort. Gamla föremål som använts på fängelset; produkter som tillverkats av fångarna i fängelsets verkstäder mm. 

Vi har sparat en cell som museicell som visar hur cellerna var inredda 1850, samt en cell som visar hur det såg ut 1995 då fängelset stängdes. 

Vi har dessutom återskapat den gamla isoleringscellen som fanns i fängelsets källare. Det är en mörkercell utan värme, med endast dagsljuset som silade in genom en gallerdörr från ett litet fönster, som enda ljuskälla. Cellen innehåller endast en träbrits med latrin i ena änden och trähuvudkudde i den andra änden. Cellen användes senast 1942.  

Viktiga årtal.

År 1842 - 1848; fängelset byggdes
År 1855; spöstraffet avskaffades
År 1877; förbud mot rusdrycker
år 1880; hängmatta byttes mot säng
År 1893; Centralvärme installerades 
År 1910; Tingsrätten flyttade
År 1911; ombildn. till stadsfängelse
År 1912; fångarna fick läsa tidning
År 1922; skrivmaskin inköptes
År 1931; elektrifierades fängelset
År 1933; större fönster installerades
År 1937; permission infördes
År 1960; kvinnoavdelning upphörde
År 1974; ny kriminalvårdreform
År 1995; fängelset stängdes (147 år)
År 2000; fängelset blev vandrarhem
År 2005; museet öppnades
År 2014; all rum renoverades
År 2018; Bed&Breakfast startade